[Nvda-dev] commit r1967 - trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Nvda-dev] commit r1967 - trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES

NVDA Subversion
Author: pvagner
Date: Fri Apr 25 19:45:46 2008
New Revision: 1967

Log:
* updated finish language file

Modified:
   trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po

Modified: trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po
==============================================================================
--- trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po (original)
+++ trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po Fri Apr 25 19:45:46 2008
@@ -3,9 +3,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: r1949\n"
+"Project-Id-Version: r1966\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-03 09:45+Normaaliaika\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-04-23 07:30+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-25 13:44+0300\n"
 "Last-Translator: Jani Kinnunen <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: fi <[hidden email]>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.5\n"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:67 speech.py:699
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:67 speech.py:674
 msgid "level %s"
 msgstr "taso %s"
 
@@ -146,8 +146,8 @@
 #: appModules\_default.py:147 appModules\_default.py:605
 #: appModules\_default.py:653 appModules\_default.py:663
 #: appModules\_default.py:673 appModules\_default.py:683 keyboardHandler.py:53
-#: keyboardHandler.py:55 keyboardHandler.py:57 speech.py:351
-#: virtualBufferHandler.py:82 virtualBuffers\__init__.py:209
+#: keyboardHandler.py:55 keyboardHandler.py:57 speech.py:326
+#: virtualBufferHandler.py:87 virtualBuffers\__init__.py:209
 msgid "on"
 msgstr "käytössä"
 
@@ -157,8 +157,8 @@
 #: appModules\_default.py:602 appModules\_default.py:650
 #: appModules\_default.py:660 appModules\_default.py:670
 #: appModules\_default.py:680 keyboardHandler.py:53 keyboardHandler.py:55
-#: keyboardHandler.py:57 speech.py:356 speech.py:362
-#: virtualBufferHandler.py:82 virtualBuffers\__init__.py:209
+#: keyboardHandler.py:57 speech.py:331 speech.py:337
+#: virtualBufferHandler.py:87 virtualBuffers\__init__.py:209
 msgid "off"
 msgstr "pois käytöstä"
 
@@ -179,7 +179,7 @@
 msgid "no selection"
 msgstr "ei valintaa"
 
-#: appModules\_default.py:82 speech.py:263 speech.py:407 textBuffer.py:537
+#: appModules\_default.py:82 speech.py:238 speech.py:382 textBuffer.py:537
 #: textBuffer.py:541 textBuffer.py:543 textBuffer.py:549
 msgid "selected %s"
 msgstr "valittu %s"
@@ -865,7 +865,7 @@
 msgid "sent: %s"
 msgstr "lähetetty: %s"
 
-#: characterSymbols.py:17 characterSymbols.py:18 speech.py:67 speech.py:632
+#: characterSymbols.py:17 characterSymbols.py:18 speech.py:80 speech.py:607
 msgid "blank"
 msgstr "tyhjä"
 
@@ -1645,15 +1645,15 @@
 msgid "configuration applied"
 msgstr "asetukset otettu käyttöön"
 
-#: core.py:106
+#: core.py:117
 msgid "Loading subsystems, please wait..."
 msgstr "Ladataan alajärjestelmiä, odota..."
 
-#: core.py:127
+#: core.py:138
 msgid "NVDA started"
 msgstr "NVDA käynnissä"
 
-#: core.py:128
+#: core.py:139
 msgid "You can press insert+n to activate the NVDA menu at any time"
 msgstr "Paina insert+n avataksesi NVDA-valikon"
 
@@ -1719,7 +1719,7 @@
 msgid "Are you sure you want to quit NVDA?"
 msgstr "Oletko varma, että haluat sulkea NVDA:n?"
 
-#: gui\__init__.py:146 gui\__init__.py:271
+#: gui\__init__.py:146 gui\__init__.py:279
 msgid "Exit NVDA"
 msgstr "Sulje NVDA"
 
@@ -1735,39 +1735,39 @@
 msgid "version"
 msgstr "versio"
 
-#: gui\__init__.py:197 gui\__init__.py:262
+#: gui\__init__.py:197 gui\__init__.py:270
 msgid "About NVDA"
 msgstr "Tietoja NVDA:sta"
 
-#: gui\__init__.py:214
+#: gui\__init__.py:220
 msgid "&General settings..."
 msgstr "&Yleiset..."
 
-#: gui\__init__.py:214 gui\settingsDialogs.py:98
+#: gui\__init__.py:220 gui\settingsDialogs.py:98
 msgid "General settings"
 msgstr "Yleiset asetukset"
 
-#: gui\__init__.py:216
+#: gui\__init__.py:222
 msgid " the synthesizer to use"
 msgstr " käytettävä syntetisaattori"
 
-#: gui\__init__.py:216
+#: gui\__init__.py:222
 msgid "&Synthesizer..."
 msgstr "&Syntetisaattori..."
 
-#: gui\__init__.py:218
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "&Voice settings..."
 msgstr "&Puhe..."
 
-#: gui\__init__.py:218
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "Choose the voice, rate, pitch and volume  to use"
 msgstr "Valitse käytettävä puheääni, nopeus, korkeus ja voimakkuus"
 
-#: gui\__init__.py:220
+#: gui\__init__.py:226
 msgid "&Keyboard Settings..."
 msgstr "&Näppäimistö..."
 
-#: gui\__init__.py:220
+#: gui\__init__.py:226
 msgid ""
 "Configure keyboard layout, speaking of typed characters, words or command "
 "keys"
@@ -1775,54 +1775,54 @@
 "Määritä näppäimistöasettelu ja kirjoitettujen merkkien, sanojen tai "
 "komentonäppäinten lukeminen"
 
-#: gui\__init__.py:222
+#: gui\__init__.py:228
 msgid "&Mouse settings..."
 msgstr "&Hiiri..."
 
-#: gui\__init__.py:222
+#: gui\__init__.py:228
 msgid "Change reporting of mouse sape, object under mouse"
 msgstr ""
 "Muuta hiirikohdistimen muutosten ja hiiren alla olevan objektin lukuasetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:224
+#: gui\__init__.py:230
 msgid "&Object presentation..."
 msgstr "&Objektien lukeminen..."
 
-#: gui\__init__.py:224
+#: gui\__init__.py:230
 msgid "Change reporting of objects"
 msgstr "Muuta objektien lukuasetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:226
+#: gui\__init__.py:232
 msgid "Change virtual buffers specific settings"
 msgstr "Muuta näennäispuskureiden asetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:226
+#: gui\__init__.py:232
 msgid "Virtual &buffers..."
 msgstr "Näennäisp&uskurit..."
 
-#: gui\__init__.py:228
+#: gui\__init__.py:234
 msgid "Change Settings of document properties"
 msgstr "Muuta asiakirjojen muotoiluasetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:228
+#: gui\__init__.py:234
 msgid "Document &formatting..."
 msgstr "&Asiakirjojen muotoilu..."
 
-#: gui\__init__.py:231
+#: gui\__init__.py:237
 msgid "&Default dictionary..."
 msgstr "&Oletussanasto..."
 
-#: gui\__init__.py:231
+#: gui\__init__.py:237
 msgid ""
 "dialog where you can set default dictionary by adding dictionary entries to "
 "the list"
 msgstr "Valintaikkuna, jossa voit lisätä sanastomerkintöjä oletussanastoon"
 
-#: gui\__init__.py:233
+#: gui\__init__.py:239
 msgid "&Voice dictionary..."
 msgstr "&Puheäänikohtainen sanasto..."
 
-#: gui\__init__.py:233
+#: gui\__init__.py:239
 msgid ""
 "dialog where you can set voice-specific dictionary by adding dictionary "
 "entries to the list"
@@ -1830,90 +1830,94 @@
 "Valintaikkuna, jossa voit lisätä sanastomerkintöjä puheäänikohtaiseen "
 "sanastoon"
 
-#: gui\__init__.py:235
+#: gui\__init__.py:241
 msgid "&Temporary dictionary..."
 msgstr "&Tilapäissanasto..."
 
-#: gui\__init__.py:235
+#: gui\__init__.py:241
 msgid ""
 "dialog where you can set temporary dictionary by adding dictionary entries "
 "to the edit box"
 msgstr ""
 "Valintaikkuna, jossa voit lisätä sanastomerkintöjä tilapäissanastoon"
 
-#: gui\__init__.py:237
+#: gui\__init__.py:243
 msgid "Speech &dictionaries"
 msgstr "Puh&esanastot"
 
-#: gui\__init__.py:238
+#: gui\__init__.py:244
 msgid "&Preferences"
 msgstr "&Asetukset"
 
-#: gui\__init__.py:241
+#: gui\__init__.py:247
 msgid "View log"
 msgstr "Näytä loki"
 
-#: gui\__init__.py:243
+#: gui\__init__.py:249
+msgid "Python console"
+msgstr "Python-konsoli"
+
+#: gui\__init__.py:251
 msgid "Tools"
 msgstr "Työkalut"
 
-#: gui\__init__.py:246
+#: gui\__init__.py:254
 msgid "User guide"
 msgstr "Käyttöopas"
 
-#: gui\__init__.py:248
+#: gui\__init__.py:256
 msgid "Key Command Quick Reference"
 msgstr "Näppäinkomennot"
 
-#: gui\__init__.py:250
+#: gui\__init__.py:258
 msgid "What's &new"
 msgstr "Mitä &uutta"
 
-#: gui\__init__.py:253
+#: gui\__init__.py:261
 msgid "Home page"
 msgstr "Kotisivu"
 
-#: gui\__init__.py:255
+#: gui\__init__.py:263
 msgid "Trac (issue tracker)"
 msgstr "Trac (ongelmienseuranta)"
 
-#: gui\__init__.py:257
+#: gui\__init__.py:265
 msgid "Web resources"
 msgstr "Web-resurssit"
 
-#: gui\__init__.py:258
+#: gui\__init__.py:266
 msgid "License"
 msgstr "Lisenssi"
 
-#: gui\__init__.py:260
+#: gui\__init__.py:268
 msgid "Contributors"
 msgstr "Avustajat"
 
-#: gui\__init__.py:262
+#: gui\__init__.py:270
 msgid "About..."
 msgstr "Tietoja..."
 
-#: gui\__init__.py:264
+#: gui\__init__.py:272
 msgid "&Help"
 msgstr "&Ohje"
 
-#: gui\__init__.py:266
+#: gui\__init__.py:274
 msgid "&Revert to saved configuration"
 msgstr "&Palaa tallennettuihin asetuksiin"
 
-#: gui\__init__.py:266
+#: gui\__init__.py:274
 msgid "Reset all settings to saved state"
 msgstr "Nollaa asetukset tallennettuihin arvoihinsa"
 
-#: gui\__init__.py:268
+#: gui\__init__.py:276
 msgid "&Save configuration"
 msgstr "&Tallenna asetukset"
 
-#: gui\__init__.py:268
+#: gui\__init__.py:276
 msgid "Write the current configuration to nvda.ini"
 msgstr "Tallenna nykyiset asetukset nvda.ini-tiedostoon"
 
-#: gui\__init__.py:271
+#: gui\__init__.py:279 gui\logViewer.py:31
 msgid "E&xit"
 msgstr "&Lopeta"
 
@@ -1921,6 +1925,26 @@
 msgid "NVDA Log Viewer"
 msgstr "NVDA-lokikatselija"
 
+#: gui\logViewer.py:26
+msgid "Refresh\tF5"
+msgstr "Päivitä\tF5"
+
+#: gui\logViewer.py:33
+msgid "Log"
+msgstr "Loki"
+
+#: gui\logViewer.py:56
+msgid "Save As"
+msgstr "Tallenna nimellä"
+
+#: gui\logViewer.py:64
+msgid "Error"
+msgstr "Virhe"
+
+#: gui\logViewer.py:64
+msgid "Error saving log: %s"
+msgstr "Virhe tallennettaessa lokia: %s"
+
 #: gui\scriptUI.py:52 gui\scriptUI.py:61 gui\scriptUI.py:73
 msgid "NVDA"
 msgstr "NVDA"
@@ -2334,23 +2358,23 @@
 msgid "end of text"
 msgstr "tekstin loppu"
 
-#: speech.py:190
+#: speech.py:165
 msgid "cap %s"
 msgstr "iso %s"
 
-#: speech.py:342
+#: speech.py:317
 msgid "in"
 msgstr "alkaa"
 
-#: speech.py:347 speech.py:365
+#: speech.py:322 speech.py:340
 msgid "out of"
 msgstr "loppuu"
 
-#: speech.py:412 textBuffer.py:545 textBuffer.py:547 textBuffer.py:551
+#: speech.py:387 textBuffer.py:545 textBuffer.py:547 textBuffer.py:551
 msgid "unselected %s"
 msgstr "ei valittu %s"
 
-#: speech.py:685 virtualBuffers_old\MSHTML.py:125
+#: speech.py:660 virtualBuffers_old\MSHTML.py:125
 #: virtualBuffers_old\MSHTML.py:307 virtualBuffers_old\MSHTML.py:311
 #: virtualBuffers_old\adobe.py:303 virtualBuffers_old\adobe.py:307
 #: virtualBuffers_old\gecko.py:296 virtualBuffers_old\gecko.py:300
@@ -2495,7 +2519,7 @@
 "http://www.gnu.org/licenses/gpl.html,\n"
 "tai katso tämän ohjelmiston mukana toimitettua Copying.txt-tiedostoa."
 
-#: virtualBufferHandler.py:82
+#: virtualBufferHandler.py:87
 msgid "virtual buffer pass through"
 msgstr "näennäispuskurin läpivienti"