[Nvda-dev] commit r1896 - trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Nvda-dev] commit r1896 - trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES

NVDA Subversion
Author: pvagner
Date: Wed Apr  9 14:26:03 2008
New Revision: 1896

Log:
* updated finish language file

Modified:
   trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po

Modified: trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po
==============================================================================
--- trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po (original)
+++ trunk/source/locale/fi/LC_MESSAGES/nvda.po Wed Apr  9 14:26:03 2008
@@ -4,9 +4,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: r1854\n"
+"Project-Id-Version: r1895\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-03 09:45+Normaaliaika\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-25 09:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-09 15:14+0300\n"
 "Last-Translator: Jani Kinnunen <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: fi <[hidden email]>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -14,17 +14,17 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.5\n"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:63 speech.py:698
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:64 speech.py:698
 msgid "level %s"
 msgstr "taso %s"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:69
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:420
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:70
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:549
 #: NVDAObjects\IAccessible\sysListView32.py:89
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s kautta %s"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:75
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:76
 msgid "contains %s items"
 msgstr "sisältää %s kohdetta"
 
@@ -52,17 +52,17 @@
 msgid "point"
 msgstr "piste"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:103 controlTypes.py:291 textBuffer.py:265
-#: textBuffer.py:317
+#: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:103 controlTypes.py:291 textBuffer.py:266
+#: textBuffer.py:318
 msgid "bold"
 msgstr "lihavointi"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:105 textBuffer.py:272 textBuffer.py:319
+#: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:105 textBuffer.py:273 textBuffer.py:320
 msgid "italic"
 msgstr "kursiivi"
 
 #: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:107 characterSymbols.py:50
-#: controlTypes.py:293 textBuffer.py:279 textBuffer.py:321
+#: controlTypes.py:293 textBuffer.py:280 textBuffer.py:322
 msgid "underline"
 msgstr "alleviivaus"
 
@@ -130,31 +130,6 @@
 msgid "variant"
 msgstr "muunnelma"
 
-#: api.py:183 api.py:186
-msgid "virtual buffer pass through"
-msgstr "näennäispuskurin läpivienti"
-
-#: api.py:183 appModules\_default.py:45 appModules\_default.py:120
-#: appModules\_default.py:130 appModules\_default.py:140
-#: appModules\_default.py:150 appModules\_default.py:521
-#: appModules\_default.py:603 appModules\_default.py:645
-#: appModules\_default.py:655 appModules\_default.py:665
-#: appModules\_default.py:675 keyboardHandler.py:53 keyboardHandler.py:55
-#: keyboardHandler.py:57 speech.py:356 speech.py:362
-#: virtualBuffers\__init__.py:199
-msgid "off"
-msgstr "pois käytöstä"
-
-#: api.py:186 appModules\_default.py:42 appModules\_default.py:123
-#: appModules\_default.py:133 appModules\_default.py:143
-#: appModules\_default.py:153 appModules\_default.py:606
-#: appModules\_default.py:648 appModules\_default.py:658
-#: appModules\_default.py:668 appModules\_default.py:678 keyboardHandler.py:53
-#: keyboardHandler.py:55 keyboardHandler.py:57 speech.py:351
-#: virtualBuffers\__init__.py:199
-msgid "on"
-msgstr "käytössä"
-
 #: appModuleHandler.py:228
 msgid "Error in appModule %s"
 msgstr "Virhe sovellusmoduulissa %s"
@@ -167,11 +142,32 @@
 msgid "Could not load default module "
 msgstr "Oletusmoduulia ei voitu ladata"
 
-#: appModules\_default.py:47
+#: appModules\_default.py:50 appModules\_default.py:131
+#: appModules\_default.py:141 appModules\_default.py:151
+#: appModules\_default.py:161 appModules\_default.py:619
+#: appModules\_default.py:667 appModules\_default.py:677
+#: appModules\_default.py:687 appModules\_default.py:697 keyboardHandler.py:53
+#: keyboardHandler.py:55 keyboardHandler.py:57 speech.py:351
+#: virtualBufferHandler.py:82 virtualBuffers\__init__.py:202
+msgid "on"
+msgstr "käytössä"
+
+#: appModules\_default.py:53 appModules\_default.py:128
+#: appModules\_default.py:138 appModules\_default.py:148
+#: appModules\_default.py:158 appModules\_default.py:529
+#: appModules\_default.py:616 appModules\_default.py:664
+#: appModules\_default.py:674 appModules\_default.py:684
+#: appModules\_default.py:694 keyboardHandler.py:53 keyboardHandler.py:55
+#: keyboardHandler.py:57 speech.py:356 speech.py:362
+#: virtualBufferHandler.py:82 virtualBuffers\__init__.py:202
+msgid "off"
+msgstr "pois käytöstä"
+
+#: appModules\_default.py:55
 msgid "keyboard help %s"
 msgstr "näppäinohje  %s"
 
-#: appModules\_default.py:48
+#: appModules\_default.py:56
 msgid ""
 "Turns keyboard help on and off. When on, pressing a key on the keyboard will "
 "tell you what script is associated with it, if any."
@@ -180,74 +176,74 @@
 "inohje on käytössä, NVDA kertoo näppäintä painettaessa, mikä toiminto "
 "siihen liittyy."
 
-#: appModules\_default.py:72 cursorManager.py:225
+#: appModules\_default.py:80 cursorManager.py:226
 msgid "no selection"
 msgstr "ei valintaa"
 
-#: appModules\_default.py:74 speech.py:263 speech.py:407 textBuffer.py:536
-#: textBuffer.py:540 textBuffer.py:542 textBuffer.py:548
+#: appModules\_default.py:82 speech.py:263 speech.py:407 textBuffer.py:537
+#: textBuffer.py:541 textBuffer.py:543 textBuffer.py:549
 msgid "selected %s"
 msgstr "valittu %s"
 
-#: appModules\_default.py:82
+#: appModules\_default.py:90
 msgid "Reports the current date and time"
 msgstr "Ilmoittaa päiväyksen ja kellonajan"
 
-#: appModules\_default.py:88 appModules\_default.py:95
+#: appModules\_default.py:96 appModules\_default.py:103
 msgid "rate %d%%"
 msgstr "nopeus %d%%"
 
-#: appModules\_default.py:89
+#: appModules\_default.py:97
 msgid "Increases the speech rate by 5 percent"
 msgstr "Nopeuttaa puhetta 5 prosentilla"
 
-#: appModules\_default.py:96
+#: appModules\_default.py:104
 msgid "decreases the speech rate by 5 percent"
 msgstr "hidastaa puhetta 5 prosentilla"
 
-#: appModules\_default.py:101
+#: appModules\_default.py:109
 msgid "Increases currently active setting in the synth settings ring"
 msgstr "Nostaa syntetisaattorin asetusrenkaan aktiivista asetusta"
 
-#: appModules\_default.py:106
+#: appModules\_default.py:114
 msgid "Decreases currently active setting in the synth settings ring"
 msgstr "Laskee syntetisaattorin asetusrenkaan aktiivista asetusta"
 
-#: appModules\_default.py:111
+#: appModules\_default.py:119
 msgid "Moves to the next available setting in the synth settings ring"
 msgstr ""
 "Siirtää seuraavaan käytettävissä olevaan asetukseen syntetisaattorin "
 "asetusrenkaassa"
 
-#: appModules\_default.py:116
+#: appModules\_default.py:124
 msgid "Moves to the previous available setting in the synth settings ring"
 msgstr ""
 "Siirtää edelliseen käytettävissä olevaan asetukseen syntetisaattorin "
 "asetusrenkaassa"
 
-#: appModules\_default.py:125
+#: appModules\_default.py:133
 msgid "speak typed characters"
 msgstr "lue kirjoitetut merkit"
 
-#: appModules\_default.py:126
+#: appModules\_default.py:134
 msgid "Toggles on and off the speaking of typed characters"
 msgstr ""
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä kirjoitettujen merkkien lukemisen"
 
-#: appModules\_default.py:135
+#: appModules\_default.py:143
 msgid "speak typed words"
 msgstr "lue kirjoitetut sanat"
 
-#: appModules\_default.py:136
+#: appModules\_default.py:144
 msgid "Toggles on and off the speaking of typed words"
 msgstr ""
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä kirjoitettujen sanojen lukemisen"
 
-#: appModules\_default.py:145
+#: appModules\_default.py:153
 msgid "speak command keys"
 msgstr "lue komentonäppäimet"
 
-#: appModules\_default.py:146
+#: appModules\_default.py:154
 msgid ""
 "Toggles on and off the speaking of typed keys, that are not specifically "
 "characters"
@@ -255,11 +251,11 @@
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä sellaisten näppäinten puhumisen "
 "jotka eivät ole kirjaimia, numeroita eivätkä muita merkkejä"
 
-#: appModules\_default.py:155
+#: appModules\_default.py:163
 msgid "speak punctuation"
 msgstr "lue välimerkit"
 
-#: appModules\_default.py:156
+#: appModules\_default.py:164
 msgid ""
 "Toggles on and off the speaking of punctuation. When on NVDA will say the "
 "names of punctuation symbols, when off it will be up to the synthesizer as "
@@ -269,36 +265,36 @@
 "limerkkien puhuminen on käytössä, NVDA sanoo välimerkkisymbolien nimet, "
 "kun pois käytöstä, välimerkkien lukutapa riippuu syntetisaattorista"
 
-#: appModules\_default.py:159
+#: appModules\_default.py:167
 msgid "Move mouse to navigator"
 msgstr "Siirrä hiiri navigointiobjektiin"
 
-#: appModules\_default.py:164
+#: appModules\_default.py:172
 msgid "object has no location"
 msgstr "objektilla ei ole sijaintia"
 
-#: appModules\_default.py:167
+#: appModules\_default.py:175
 msgid "Moves the mouse pointer to the current navigator object."
 msgstr "Siirtää hiiriosoittimen nykyiseen navigointiobjektiin."
 
-#: appModules\_default.py:170
+#: appModules\_default.py:178
 msgid "Move navigator object to mouse"
 msgstr "Siirrä navigointiobjekti hiiren kohdalle"
 
-#: appModules\_default.py:179 appModules\_default.py:209
-#: appModules\_default.py:229 appModules\_default.py:242
-#: appModules\_default.py:255 appModules\_default.py:268
-#: appModules\_default.py:281 appModules\_default.py:304
-#: appModules\_default.py:327 appModules\_default.py:336
-#: appModules\_default.py:627
+#: appModules\_default.py:187 appModules\_default.py:217
+#: appModules\_default.py:237 appModules\_default.py:250
+#: appModules\_default.py:263 appModules\_default.py:276
+#: appModules\_default.py:289 appModules\_default.py:312
+#: appModules\_default.py:335 appModules\_default.py:344
+#: appModules\_default.py:646
 msgid "no navigator object"
 msgstr "ei navigointiobjektia"
 
-#: appModules\_default.py:200
+#: appModules\_default.py:208
 msgid "%s copied to clipboard"
 msgstr "%s kopioitu leikepöydälle"
 
-#: appModules\_default.py:204
+#: appModules\_default.py:212
 msgid ""
 "Reports the current navigator object or, if pressed three times, Copies name "
 "and value of current navigator object to the clipboard"
@@ -306,67 +302,67 @@
 "Ilmoittaa nykyisen navigointiobjektin, tai kolmesti painettaessa kopioi sen "
 "nimen ja arvon leikepöydälle"
 
-#: appModules\_default.py:212
+#: appModules\_default.py:220
 msgid "No location information for navigator object"
 msgstr "Ei sijaintitietoja navigointiobjektille"
 
-#: appModules\_default.py:214
+#: appModules\_default.py:222
 msgid "%d wide by %d high, located %d from left and %d from top"
 msgstr "%d leveä ja %d korkea, sijainti %d vasemmalta ja %d yläreunasta"
 
-#: appModules\_default.py:215
+#: appModules\_default.py:223
 msgid "Reports the hight, width and position of the current navigator object"
 msgstr "Ilmoittaa nykyisen navigointiobjektin korkeuden, leveyden ja paikan"
 
-#: appModules\_default.py:220 appModules\_default.py:585
+#: appModules\_default.py:228 appModules\_default.py:597
 msgid "no focus"
 msgstr "ei kohdistusta"
 
-#: appModules\_default.py:222
+#: appModules\_default.py:230
 msgid "move to focus"
 msgstr "siirrä kohdistukseen"
 
-#: appModules\_default.py:224
+#: appModules\_default.py:232
 msgid "Sets the navigator object to the current focus"
 msgstr "Siirtää navigointiobjektin nykyisen kohdistuksen kohdalle"
 
-#: appModules\_default.py:236
+#: appModules\_default.py:244
 msgid "No parents"
 msgstr "Ei ylemmän tason objekteja"
 
-#: appModules\_default.py:237
+#: appModules\_default.py:245
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the parent of the object it is currently on."
 msgstr ""
 "Siirtää navigointiobjektin nykyistä ylemmän tason objektin kohdalle"
 
-#: appModules\_default.py:249
+#: appModules\_default.py:257
 msgid "No next"
 msgstr "Ei seuraavaa"
 
-#: appModules\_default.py:250
+#: appModules\_default.py:258
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the next object to the one it is currently on"
 msgstr ""
 "Siirtää navigointiobjektin nykyisestä objektista seuraavana olevaan "
 "objektiin"
 
-#: appModules\_default.py:262
+#: appModules\_default.py:270
 msgid "No previous"
 msgstr "Ei edellistä"
 
-#: appModules\_default.py:263
+#: appModules\_default.py:271
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the previous object to the one it is currently "
 "on"
 msgstr ""
 "Siirtää navigointiobjektin nykyistä objektia edeltävän objektin kohdalle"
 
-#: appModules\_default.py:275
+#: appModules\_default.py:283
 msgid "No children"
 msgstr "Ei alemman tason objekteja"
 
-#: appModules\_default.py:276
+#: appModules\_default.py:284
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the first child object to the one it is "
 "currently on"
@@ -374,27 +370,27 @@
 "Siirtää navigointiobjektin ensimmäisen alemman tason objektin kohdalle "
 "nykyisessä objektissa"
 
-#: appModules\_default.py:298
+#: appModules\_default.py:306
 msgid "end of flow"
 msgstr "objektipuun loppu"
 
-#: appModules\_default.py:299
+#: appModules\_default.py:307
 msgid "Sets the navigator object to the object this object flows to."
 msgstr ""
 "Siirtää navigointiobjektin objektipuussa seuraavana olevan objektin "
 "kohdalle."
 
-#: appModules\_default.py:321
+#: appModules\_default.py:329
 msgid "Beginning of flow"
 msgstr "Objektipuun alku"
 
-#: appModules\_default.py:322
+#: appModules\_default.py:330
 msgid "Sets the navigator object to the object this object flows from."
 msgstr ""
 "Siirtää navigointiobjektin edellisen objektipuussa olevan objektin "
 "kohdalle."
 
-#: appModules\_default.py:330
+#: appModules\_default.py:338
 msgid ""
 "Performs the default action on the current navigator object (example: "
 "presses it if it is a button)."
@@ -402,70 +398,70 @@
 "Suorittaa oletustoiminnon nykyiselle navigointiobjektille (esimerkiksi: "
 "painaa, jos se on painike)"
 
-#: appModules\_default.py:341
+#: appModules\_default.py:349
 msgid "inside"
 msgstr "sisällä"
 
-#: appModules\_default.py:344
+#: appModules\_default.py:352
 msgid ""
 "Reports where the current navigator object is by reporting each of its "
 "ancestors"
 msgstr "Ilmoittaa, missä nykyinen navigointiobjekti on"
 
-#: appModules\_default.py:350 appModules\_default.py:362
-#: appModules\_default.py:404 textBuffer.py:363 textBuffer.py:390
-#: textBuffer.py:411 textBuffer.py:432 virtualBuffers_old\__init__.py:269
+#: appModules\_default.py:358 appModules\_default.py:370
+#: appModules\_default.py:412 textBuffer.py:364 textBuffer.py:391
+#: textBuffer.py:412 textBuffer.py:433 virtualBuffers_old\__init__.py:270
 msgid "top"
 msgstr "yläreuna"
 
-#: appModules\_default.py:352
+#: appModules\_default.py:360
 msgid "Moves the review cursor to the top line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen ylimmälle riville nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:364
+#: appModules\_default.py:372
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the previous line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen edelliselle riville nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:374
+#: appModules\_default.py:382
 msgid ""
 "Reports the line of the current navigator object where the review cursor is "
 "situated"
 msgstr ""
 "Lukee rivin, jolla tarkastelukohdistin on nykyisessä navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:384 appModules\_default.py:392
-#: appModules\_default.py:426 textBuffer.py:368 textBuffer.py:381
-#: textBuffer.py:402 textBuffer.py:423 virtualBuffers_old\__init__.py:284
+#: appModules\_default.py:392 appModules\_default.py:400
+#: appModules\_default.py:434 textBuffer.py:369 textBuffer.py:382
+#: textBuffer.py:403 textBuffer.py:424 virtualBuffers_old\__init__.py:285
 msgid "bottom"
 msgstr "alareuna"
 
-#: appModules\_default.py:386
+#: appModules\_default.py:394
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the next line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavalle riville nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:394
+#: appModules\_default.py:402
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the bottom line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen alimmalle riville nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:406
+#: appModules\_default.py:414
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the previous word of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan sanan kohdalle nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:416
+#: appModules\_default.py:424
 msgid ""
 "Speaks the word of the current navigator object where the review cursor is "
 "situated"
@@ -473,25 +469,25 @@
 "Lukee sanan, jonka kohdalla tarkastelukohdistin on nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:428
+#: appModules\_default.py:436
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the next word of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan sanan kohdalle  nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:436 appModules\_default.py:448
+#: appModules\_default.py:444 appModules\_default.py:456
 msgid "left"
 msgstr "vasen"
 
-#: appModules\_default.py:438
+#: appModules\_default.py:446
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the start of the line where it is situated, in "
 "the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen rivin alkuun nykyisessä navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:456
+#: appModules\_default.py:464
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the previous character of the current navigator "
 "object"
@@ -499,7 +495,7 @@
 "Siirtää tarkastelukohdistimen edellisen merkin kohdalle nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:471
+#: appModules\_default.py:479
 msgid ""
 "Reports the character of the current navigator object where the review "
 "cursor is situated"
@@ -507,18 +503,18 @@
 "Lukee merkin, jonka kohdalla tarkastelukohdistin on nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:481 appModules\_default.py:498
+#: appModules\_default.py:489 appModules\_default.py:506
 msgid "right"
 msgstr "oikea"
 
-#: appModules\_default.py:489
+#: appModules\_default.py:497
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the next character of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan merkin kohdalle nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:500
+#: appModules\_default.py:508
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the end of the line where it is situated, in the "
 "current navigator object"
@@ -526,7 +522,7 @@
 "Siirtää tarkastelukohdistimen rivin loppuun nykyisessä "
 "navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:507
+#: appModules\_default.py:515
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the position of the system caret, in the current "
 "navigator object"
@@ -534,7 +530,7 @@
 "Siirtää tarkastelukohdistimen järjestelmäkohdistimen kohdalle nykyisessä"
 " navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:514
+#: appModules\_default.py:522
 msgid ""
 "Moves the system caret to the position of the review cursor , in the current "
 "navigator object"
@@ -542,19 +538,19 @@
 "Siirtää järjestelmäkohdistimen tarkastelukohdistimen kohdalle nykyisessä"
 " navigointiobjektissa"
 
-#: appModules\_default.py:523
+#: appModules\_default.py:531
 msgid "beeps"
 msgstr "äänimerkit"
 
-#: appModules\_default.py:525
+#: appModules\_default.py:533
 msgid "talk"
 msgstr "puhe"
 
-#: appModules\_default.py:527
+#: appModules\_default.py:535
 msgid "speech mode %s"
 msgstr "puhetila on %s"
 
-#: appModules\_default.py:529
+#: appModules\_default.py:537
 msgid ""
 "Toggles between the speech modes of off, beep and talk. When set to off NVDA "
 "will not speak anything. If beeps then NVDA will simply beep each time it "
@@ -565,7 +561,7 @@
 "antaa äänimerkin, kun sen otaksutaan puhuvan jotakin. Jos puhe, NVDA puhuu "
 "normaalisti."
 
-#: appModules\_default.py:533
+#: appModules\_default.py:545
 msgid ""
 "Toggles virtualBuffer pass-through mode on and off. When on, keys will pass "
 "straight through the current virtualBuffer, allowing you to interact with a "
@@ -576,15 +572,15 @@
 "näennäispuskurin mahdollistaen vuorovaikutuksen säätöjen kanssa ilman, "
 "että näennäispuskuri tekee näppäimellä jotain muuta."
 
-#: appModules\_default.py:537
+#: appModules\_default.py:549
 msgid "Quits NVDA!"
 msgstr "Sulkee NVDA:n"
 
-#: appModules\_default.py:541
+#: appModules\_default.py:553
 msgid "Shows the NVDA interface window"
 msgstr "Näyttää NVDA:n käyttöliittymän"
 
-#: appModules\_default.py:546
+#: appModules\_default.py:558
 msgid ""
 "reads from review cursor  up to end of current text, moving the review "
 "cursor as it goes"
@@ -592,72 +588,72 @@
 "Lukee nykyisen tekstin loppuun saakka tarkastelukohdistimesta lähtien "
 "siirtäen samalla tarkastelukohdistinta"
 
-#: appModules\_default.py:551
+#: appModules\_default.py:563
 msgid "reads from navigator object "
 msgstr ""
 "lukee kaikki navigointiobjektin jälkeiset objektit puumaisessa "
 "järjestyksessä"
 
-#: appModules\_default.py:563
+#: appModules\_default.py:575
 msgid "reads from system caret up to end of text, moving the caret as it goes"
 msgstr ""
 "Lukee nykyisen tekstin loppuun saakka järjestelmäkohdistimesta lähtien "
 "siirtäen samalla järjestelmäkohdistinta"
 
-#: appModules\_default.py:586
+#: appModules\_default.py:598
 msgid "reports the object with focus"
 msgstr "ilmoittaa objektin, jossa kohdistus on"
 
-#: appModules\_default.py:592 appModules\mplayerc.py:30
+#: appModules\_default.py:603
 msgid "no status bar found"
 msgstr "tilariviä ei löydy"
 
-#: appModules\_default.py:599 appModules\mplayerc.py:37
+#: appModules\_default.py:612
 msgid ""
 "reads the current aplication status bar and moves the navigation cursor to it"
 msgstr ""
 "Lukee nykyisen sovelluksen tilarivin ja siirtää navigointikohdistimen sen "
 "kohdalle"
 
-#: appModules\_default.py:608
+#: appModules\_default.py:621
 msgid "Report object under mouse"
 msgstr "Lue hiiren alla oleva objekti"
 
-#: appModules\_default.py:609
+#: appModules\_default.py:622
 msgid "Toggles on and off the reporting of objects under the mouse"
 msgstr ""
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hiiren alla olevan objektin "
 "lukemisen"
 
-#: appModules\_default.py:615
+#: appModules\_default.py:628
 msgid "Reports the title of the current application or foreground window"
 msgstr "Lukee nykyisen sovelluksen tai ikkunan nimen"
 
-#: appModules\_default.py:622
+#: appModules\_default.py:635
 msgid "speaks the current foreground object"
 msgstr "Ilmoittaa nykyisen objektin"
 
-#: appModules\_default.py:631 cursorManager.py:242
+#: appModules\_default.py:650 cursorManager.py:243
 msgid "copied to clipboard"
 msgstr "kopioitu leikepöydälle"
 
-#: appModules\_default.py:635
+#: appModules\_default.py:654
 msgid "Control ID: %s"
 msgstr "Säädintunnus: %s"
 
-#: appModules\_default.py:636
+#: appModules\_default.py:655
 msgid "Class: %s"
 msgstr "Luokka: %s"
 
-#: appModules\_default.py:638
+#: appModules\_default.py:657
 msgid "internal text: %s"
 msgstr "sisäinen teksti: %s"
 
-#: appModules\_default.py:639
+#: appModules\_default.py:658
 msgid "text: %s"
 msgstr "teksti: %s"
 
-#: appModules\_default.py:641
+#: appModules\_default.py:660
 msgid ""
 "reports some info about the current navigator object, mainly useful for "
 "developers. When pressed 2 times it copies control id, class and internal "
@@ -667,21 +663,21 @@
 "pääasiassa ohjelmistokehittäjille. Kahdesti painettaessa säädintunnus, "
 "luokka ja sisäinen teksti kopioidaan leikepöydälle."
 
-#: appModules\_default.py:650
+#: appModules\_default.py:669
 msgid "Beep on progress bar updates"
 msgstr "Anna äänimerkki edistymispalkin päivittyessä"
 
-#: appModules\_default.py:651
+#: appModules\_default.py:670
 msgid "Toggles on and off the beeping on progress bar updates"
 msgstr ""
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä äänimerkin antamisen "
 "edistymispalkin päivittyessä"
 
-#: appModules\_default.py:660
+#: appModules\_default.py:679
 msgid "report dynamic content changes"
 msgstr "ilmoita dynaamisen sisällön muutokset"
 
-#: appModules\_default.py:661
+#: appModules\_default.py:680
 msgid ""
 "Toggles on and off the reporting of dynamic content changes, such as new "
 "text in dos console windows"
@@ -689,55 +685,55 @@
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä dynaamisen sisällön, kuten uuden "
 "tekstin DOS-ikkunoissa, muutoksista ilmoittamisen"
 
-#: appModules\_default.py:670
+#: appModules\_default.py:689
 msgid "caret moves review cursor"
 msgstr "järjestelmäkohdistin siirtää tarkastelukohdistinta"
 
-#: appModules\_default.py:671
+#: appModules\_default.py:690
 msgid ""
 "Toggles on and off the movement of the review cursor due to the caret moving."
 msgstr ""
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tarkastelukohdistimen siirtämisen "
 "järjestelmäkohdistimen mukaan."
 
-#: appModules\_default.py:680
+#: appModules\_default.py:699
 msgid "focus moves navigator object"
 msgstr "kohdistus siirtää navigointiobjektia"
 
-#: appModules\_default.py:681
+#: appModules\_default.py:700
 msgid ""
 "Toggles on and off the movement of the navigator object due to focus changes"
 msgstr ""
 "Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä navigointiobjektin siirtämisen "
 "kohdistusmuutosten mukaan"
 
-#: appModules\_default.py:693
+#: appModules\_default.py:712
 msgid "no system battery"
 msgstr "järjestelmässä ei akkua"
 
-#: appModules\_default.py:695
+#: appModules\_default.py:714
 msgid "%d percent"
 msgstr "%d prosenttia"
 
-#: appModules\_default.py:696
+#: appModules\_default.py:715
 msgid "AC power on"
 msgstr "verkkovirta käytössä"
 
-#: appModules\_default.py:698
+#: appModules\_default.py:717
 msgid "%d hours and %d minutes remaining"
 msgstr "%d tuntia ja %d minuuttia jäljellä"
 
-#: appModules\_default.py:700
+#: appModules\_default.py:719
 msgid "reports battery status and time remaining if AC is not plugged in"
 msgstr ""
 "Ilmoittaa akun varauksen ja jäljellä olevan ajan, jos verkkovirta ei ole "
 "käytössä"
 
-#: appModules\_default.py:704
+#: appModules\_default.py:723
 msgid "Pass next key through"
 msgstr "Päästä läpi seuraava näppäinpainallus"
 
-#: appModules\_default.py:705
+#: appModules\_default.py:724
 msgid ""
 "The next key that is pressed will not be handled at all by NVDA, it will be "
 "passed directly through to Windows."
@@ -745,68 +741,68 @@
 "NVDA ei käsittele seuraavaksi painettua näppäintä, vaan se annetaan "
 "suoraan Windowsin käsiteltäväksi."
 
-#: appModules\_default.py:709
+#: appModules\_default.py:728
 msgid "Currently running application is %s."
 msgstr "Nykyinen sovellus on %s."
 
-#: appModules\_default.py:714
+#: appModules\_default.py:733
 msgid "default module"
 msgstr "oletusmoduuli"
 
-#: appModules\_default.py:715
+#: appModules\_default.py:734
 msgid "and currently loaded module is %s"
 msgstr "nykyinen ladattu moduuli on %s"
 
-#: appModules\_default.py:716
+#: appModules\_default.py:735
 msgid ""
 "Speaks filename of the active application along with name of the currently "
 "loaded appmodule"
 msgstr "Lukee aktiivisen sovelluksen ja ladatun sovellusmoduulin nimen"
 
-#: appModules\_default.py:720
+#: appModules\_default.py:739
 msgid "Shows NVDA general settings dialog"
 msgstr "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n yleisiä asetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:724
+#: appModules\_default.py:743
 msgid "Shows NVDA synthesizer dialog"
 msgstr ""
 "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n syntetisaattoriasetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:728
+#: appModules\_default.py:747
 msgid "Shows NVDA voice settings dialog"
 msgstr "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n puheasetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:732
+#: appModules\_default.py:751
 msgid "Shows NVDA keyboard settings dialog"
 msgstr ""
 "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n näppäimistöasetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:736
+#: appModules\_default.py:755
 msgid "Shows NVDA mouse settings dialog"
 msgstr "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n hiiriasetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:740
+#: appModules\_default.py:759
 msgid "Shows NVDA object presentation settings dialog"
 msgstr ""
 "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n objektien lukuasetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:744
+#: appModules\_default.py:763
 msgid "Shows NVDA virtual buffers settings dialog"
 msgstr ""
 "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n näennäispuskureiden "
 "asetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:748
+#: appModules\_default.py:767
 msgid "Shows NVDA document formatting settings dialog"
 msgstr ""
 "Avaa valintaikkunan, jossa voidaan muuttaa NVDA:n asiakirjojen "
 "muotoiluasetuksia"
 
-#: appModules\_default.py:753
+#: appModules\_default.py:772
 msgid "Saves current NVDA configuration to file"
 msgstr "Tallentaa NVDA:n nykyiset asetukset tiedostoon"
 
-#: appModules\_default.py:757
+#: appModules\_default.py:776
 msgid "loads NVDA configuration from file, overriding current changes"
 msgstr "Lataa NVDA:n asetukset tiedostosta kumoten nykyiset muutokset"
 
@@ -1030,10 +1026,10 @@
 msgid "tilda"
 msgstr "mato"
 
-#: characterSymbols.py:56 virtualBuffers_old\MSHTML.py:253
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:260 virtualBuffers_old\adobe.py:263
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:274 virtualBuffers_old\gecko.py:256
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:267
+#: characterSymbols.py:56 virtualBuffers_old\MSHTML.py:257
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:264 virtualBuffers_old\adobe.py:266
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:277 virtualBuffers_old\gecko.py:259
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:270
 msgid "bullet"
 msgstr "nuoli"
 
@@ -1245,8 +1241,8 @@
 msgid "table footer"
 msgstr "taulukon alatunniste"
 
-#: controlTypes.py:217 virtualBuffers_old\adobe.py:37
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:42
+#: controlTypes.py:217 virtualBuffers_old\adobe.py:38
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:43
 msgid "document"
 msgstr "dokumentti"
 
@@ -1546,11 +1542,11 @@
 msgid "background color"
 msgstr "taustaväri"
 
-#: controlTypes.py:296 textBuffer.py:286 textBuffer.py:293 textBuffer.py:323
+#: controlTypes.py:296 textBuffer.py:287 textBuffer.py:294 textBuffer.py:324
 msgid "superscript"
 msgstr "yläindeksi"
 
-#: controlTypes.py:297 textBuffer.py:325
+#: controlTypes.py:297 textBuffer.py:326
 msgid "subscript"
 msgstr "alaindeksi"
 
@@ -1618,7 +1614,7 @@
 msgid "subMenu"
 msgstr "alavalikko"
 
-#: controlTypes.py:319 virtualBuffers_old\MSHTML.py:295
+#: controlTypes.py:319 virtualBuffers_old\MSHTML.py:299
 msgid "protected"
 msgstr "suojattu"
 
@@ -1670,27 +1666,27 @@
 msgid "You can press insert+n to activate the NVDA menu at any time"
 msgstr "Paina insert+n avataksesi NVDA-valikon"
 
-#: cursorManager.py:77 virtualBuffers_old\__init__.py:459
+#: cursorManager.py:78 virtualBuffers_old\__init__.py:460
 msgid "Find"
 msgstr "Etsi"
 
-#: cursorManager.py:77 virtualBuffers_old\__init__.py:459
+#: cursorManager.py:78 virtualBuffers_old\__init__.py:460
 msgid "Type the text you wish to find"
 msgstr "Kirjoita etsittävä teksti"
 
-#: cursorManager.py:96
+#: cursorManager.py:97
 msgid "text \"%s\" not found"
 msgstr "tekstiä \"%s\" ei löydy"
 
-#: cursorManager.py:96 virtualBuffers_old\__init__.py:469
+#: cursorManager.py:97 virtualBuffers_old\__init__.py:470
 msgid "Find Error"
 msgstr "Virhe"
 
-#: cursorManager.py:103
+#: cursorManager.py:104
 msgid "find a text string from the current cursor position"
 msgstr "etsi tekstiä kohdistimen nykyisestä paikasta lähtien"
 
-#: cursorManager.py:110
+#: cursorManager.py:111
 msgid ""
 "find the next occurrence of the previously entered text string from the "
 "current cursor's position"
@@ -1698,81 +1694,81 @@
 "etsi aiemmin annetun merkkijonon seuraava esiintymä kohdistimen nykyisestä "
 "paikasta lähtien"
 
-#: gui\__init__.py:120
+#: gui\__init__.py:126
 msgid "configuration saved"
 msgstr "asetukset tallennettu"
 
-#: gui\__init__.py:122
+#: gui\__init__.py:128
 msgid "Could not save configuration - probably read only file system"
 msgstr ""
 "Asetuksia ei voitu tallentaa, tiedostojärjestelmä luultavasti vain luku -"
 "tyyppiä"
 
-#: gui\__init__.py:125
+#: gui\__init__.py:131
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Oletussanasto"
 
-#: gui\__init__.py:129
+#: gui\__init__.py:135
 msgid "Voice dictionary (%s)"
 msgstr "Puheäänikohtainen sanasto (%s)"
 
-#: gui\__init__.py:133
+#: gui\__init__.py:139
 msgid "Temporary dictionary"
 msgstr "Tilapäissanasto"
 
-#: gui\__init__.py:139
+#: gui\__init__.py:145
 msgid "Are you sure you want to quit NVDA?"
 msgstr "Oletko varma, että haluat sulkea NVDA:n?"
 
-#: gui\__init__.py:139 gui\__init__.py:256
+#: gui\__init__.py:145 gui\__init__.py:262
 msgid "Exit NVDA"
 msgstr "Sulje NVDA"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:195
 msgid "copyright"
 msgstr "tekijänoikeus"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:195
 msgid "url"
 msgstr "URL-osoite"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:195
 msgid "version"
 msgstr "versio"
 
-#: gui\__init__.py:190 gui\__init__.py:247
+#: gui\__init__.py:196 gui\__init__.py:253
 msgid "About NVDA"
 msgstr "Tietoja NVDA:sta"
 
-#: gui\__init__.py:204
+#: gui\__init__.py:210
 msgid "&General settings..."
 msgstr "&Yleiset..."
 
-#: gui\__init__.py:204 gui\settingsDialogs.py:98
+#: gui\__init__.py:210 gui\settingsDialogs.py:98
 msgid "General settings"
 msgstr "Yleiset asetukset"
 
-#: gui\__init__.py:206
+#: gui\__init__.py:212
 msgid " the synthesizer to use"
 msgstr " käytettävä syntetisaattori"
 
-#: gui\__init__.py:206
+#: gui\__init__.py:212
 msgid "&Synthesizer..."
 msgstr "&Syntetisaattori..."
 
-#: gui\__init__.py:208
+#: gui\__init__.py:214
 msgid "&Voice settings..."
 msgstr "&Puhe..."
 
-#: gui\__init__.py:208
+#: gui\__init__.py:214
 msgid "Choose the voice, rate, pitch and volume  to use"
 msgstr "Valitse käytettävä puheääni, nopeus, korkeus ja voimakkuus"
 
-#: gui\__init__.py:210
+#: gui\__init__.py:216
 msgid "&Keyboard Settings..."
 msgstr "&Näppäimistö..."
 
-#: gui\__init__.py:210
+#: gui\__init__.py:216
 msgid ""
 "Configure keyboard layout, speaking of typed characters, words or command "
 "keys"
@@ -1780,54 +1776,54 @@
 "Määritä näppäimistöasettelu ja kirjoitettujen merkkien, sanojen tai "
 "komentonäppäinten lukeminen"
 
-#: gui\__init__.py:212
+#: gui\__init__.py:218
 msgid "&Mouse settings..."
 msgstr "&Hiiri..."
 
-#: gui\__init__.py:212
+#: gui\__init__.py:218
 msgid "Change reporting of mouse sape, object under mouse"
 msgstr ""
 "Muuta hiirikohdistimen muutosten ja hiiren alla olevan objektin lukuasetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:214
+#: gui\__init__.py:220
 msgid "&Object presentation..."
 msgstr "&Objektien lukeminen..."
 
-#: gui\__init__.py:214
+#: gui\__init__.py:220
 msgid "Change reporting of objects"
 msgstr "Muuta objektien lukuasetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:216
+#: gui\__init__.py:222
 msgid "Change virtual buffers specific settings"
 msgstr "Muuta näennäispuskureiden asetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:216
+#: gui\__init__.py:222
 msgid "Virtual &buffers..."
 msgstr "Näennäisp&uskurit..."
 
-#: gui\__init__.py:218
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "Change Settings of document properties"
 msgstr "Muuta asiakirjojen muotoiluasetuksia"
 
-#: gui\__init__.py:218
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "Document &formatting..."
 msgstr "&Asiakirjojen muotoilu..."
 
-#: gui\__init__.py:221
+#: gui\__init__.py:227
 msgid "&Default dictionary..."
 msgstr "&Oletussanasto..."
 
-#: gui\__init__.py:221
+#: gui\__init__.py:227
 msgid ""
 "dialog where you can set default dictionary by adding dictionary entries to "
 "the list"
 msgstr "Valintaikkuna, jossa voit lisätä sanastomerkintöjä oletussanastoon"
 
-#: gui\__init__.py:223
+#: gui\__init__.py:229
 msgid "&Voice dictionary..."
 msgstr "&Puheäänikohtainen sanasto..."
 
-#: gui\__init__.py:223
+#: gui\__init__.py:229
 msgid ""
 "dialog where you can set voice-specific dictionary by adding dictionary "
 "entries to the list"
@@ -1835,82 +1831,82 @@
 "Valintaikkuna, jossa voit lisätä sanastomerkintöjä puheäänikohtaiseen "
 "sanastoon"
 
-#: gui\__init__.py:225
+#: gui\__init__.py:231
 msgid "&Temporary dictionary..."
 msgstr "&Tilapäissanasto..."
 
-#: gui\__init__.py:225
+#: gui\__init__.py:231
 msgid ""
 "dialog where you can set temporary dictionary by adding dictionary entries "
 "to the edit box"
 msgstr ""
 "Valintaikkuna, jossa voit lisätä sanastomerkintöjä tilapäissanastoon"
 
-#: gui\__init__.py:227
+#: gui\__init__.py:233
 msgid "Speech &dictionaries"
-msgstr "P&uhesanastot"
+msgstr "Puh&esanastot"
 
-#: gui\__init__.py:228
+#: gui\__init__.py:234
 msgid "&Preferences"
 msgstr "&Asetukset"
 
-#: gui\__init__.py:231
+#: gui\__init__.py:237
 msgid "User guide"
 msgstr "Käyttöopas"
 
-#: gui\__init__.py:233
+#: gui\__init__.py:239
 msgid "Key Command Quick Reference"
 msgstr "Näppäinkomennot"
 
-#: gui\__init__.py:235
+#: gui\__init__.py:241
 msgid "What's &new"
 msgstr "Mitä &uutta"
 
-#: gui\__init__.py:238
+#: gui\__init__.py:244
 msgid "Home page"
 msgstr "Kotisivu"
 
-#: gui\__init__.py:240
+#: gui\__init__.py:246
 msgid "Trac (issue tracker)"
 msgstr "Trac (ongelmienseuranta)"
 
-#: gui\__init__.py:242
+#: gui\__init__.py:248
 msgid "Web resources"
 msgstr "Web-resurssit"
 
-#: gui\__init__.py:243
+#: gui\__init__.py:249
 msgid "License"
 msgstr "Lisenssi"
 
-#: gui\__init__.py:245
+#: gui\__init__.py:251
 msgid "Contributors"
 msgstr "Avustajat"
 
-#: gui\__init__.py:247
+#: gui\__init__.py:253
 msgid "About..."
 msgstr "Tietoja..."
 
-#: gui\__init__.py:249
+#: gui\__init__.py:255
 msgid "&Help"
 msgstr "&Ohje"
 
-#: gui\__init__.py:251
+#: gui\__init__.py:257
 msgid "&Revert to saved configuration"
 msgstr "&Palaa tallennettuihin asetuksiin"
 
-#: gui\__init__.py:251
+#: gui\__init__.py:257
 msgid "Reset all settings to saved state"
 msgstr "Nollaa asetukset tallennettuihin arvoihinsa"
 
-#: gui\__init__.py:253
+#: gui\__init__.py:259
 msgid "&Save configuration"
 msgstr "&Tallenna asetukset"
 
-#: gui\__init__.py:253
+#: gui\__init__.py:259
 msgid "Write the current configuration to nvda.ini"
 msgstr "Tallenna nykyiset asetukset nvda.ini-tiedostoon"
 
-#: gui\__init__.py:256
+#: gui\__init__.py:262
 msgid "E&xit"
 msgstr "&Lopeta"
 
@@ -2124,11 +2120,11 @@
 
 #: gui\settingsDialogs.py:463
 msgid "&Maximum number of characters on one line"
-msgstr "&Merkkien maksimimäärä rivillä"
+msgstr "Merkk&ien maksimimäärä rivillä"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:468
 msgid "&Number of lines per page"
-msgstr "&Rivejä sivulla"
+msgstr "R&ivejä sivulla"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:473
 msgid "Use &screen layout (when supported)"
@@ -2140,7 +2136,7 @@
 
 #: gui\settingsDialogs.py:480
 msgid "Update the content &dynamically"
-msgstr "Päivitä sisältöä &dynaamisesti"
+msgstr "Päivitä sisältöä d&ynaamisesti"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:483
 msgid "Report lin&ks"
@@ -2160,15 +2156,15 @@
 
 #: gui\settingsDialogs.py:495 gui\settingsDialogs.py:575
 msgid "Report &tables"
-msgstr "Ilmoita taulu&kot"
+msgstr "Ilmoita t&aulukot"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:498
 msgid "Report &graphics"
-msgstr "Ilmoita ku&vat"
+msgstr "Ilmoita kuv&at"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:501
 msgid "Report f&orms"
-msgstr "Ilmoita lom&akkeet"
+msgstr "Ilmoita lo&makkeet"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:504
 msgid "Report form &fields"
@@ -2176,7 +2172,7 @@
 
 #: gui\settingsDialogs.py:507
 msgid "Report block &quotes"
-msgstr "Ilmoita sisennykse&t joissa kappaleenvaihto"
+msgstr "Ilmoita sisennykset joissa kappaleen&vaihto"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:510
 msgid "Report &paragraphs"
@@ -2210,15 +2206,15 @@
 
 #: gui\settingsDialogs.py:566
 msgid "Report st&yle"
-msgstr "Ilmoita t&yylimääritteet"
+msgstr "Ilmoita tyylim&ääritteet"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:569
 msgid "Report &pages"
-msgstr "Ilmoita si&vunumerot"
+msgstr "Ilmoita sivunume&rot"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:572
 msgid "Report &line numbers"
-msgstr "Ilmoita rivin&umerot"
+msgstr "Ilmoita rivi&numerot"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:578
 msgid "Report &alignment"
@@ -2320,6 +2316,10 @@
 msgid "%s cursor"
 msgstr "%s kohdistin"
 
+#: pythonConsole.py:61
+msgid "NVDA Python Console"
+msgstr "NVDA Python-konsoli"
+
 #: sayAllHandler.py:155
 msgid "end of text"
 msgstr "tekstin loppu"
@@ -2336,14 +2336,14 @@
 msgid "out of"
 msgstr "loppuu"
 
-#: speech.py:412 textBuffer.py:544 textBuffer.py:546 textBuffer.py:550
+#: speech.py:412 textBuffer.py:545 textBuffer.py:547 textBuffer.py:551
 msgid "unselected %s"
 msgstr "ei valittu %s"
 
-#: speech.py:684 virtualBuffers_old\MSHTML.py:123
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:303 virtualBuffers_old\MSHTML.py:307
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:300 virtualBuffers_old\adobe.py:304
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:293 virtualBuffers_old\gecko.py:297
+#: speech.py:684 virtualBuffers_old\MSHTML.py:125
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:307 virtualBuffers_old\MSHTML.py:311
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:303 virtualBuffers_old\adobe.py:307
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:296 virtualBuffers_old\gecko.py:300
 msgid "not %s"
 msgstr "ei %s"
 
@@ -2355,103 +2355,103 @@
 msgid "No speech,  a template synthesizer"
 msgstr "Ei puhetta"
 
-#: textBuffer.py:206
+#: textBuffer.py:207
 msgid "page %d"
 msgstr "sivu %d"
 
-#: textBuffer.py:212
+#: textBuffer.py:213
 msgid "line %d"
 msgstr "rivi %d"
 
-#: textBuffer.py:218
+#: textBuffer.py:219
 msgid "out of table"
 msgstr "taulukon loppu"
 
-#: textBuffer.py:224
+#: textBuffer.py:225
 msgid "table with %d columns and %d rows"
 msgstr "taulukko jossa %d saraketta ja %d riviä"
 
-#: textBuffer.py:230
+#: textBuffer.py:231
 msgid "row %d"
 msgstr "rivi %d"
 
-#: textBuffer.py:235
+#: textBuffer.py:236
 msgid "column %d"
 msgstr "sarake %d"
 
-#: textBuffer.py:241 textBuffer.py:309
+#: textBuffer.py:242 textBuffer.py:310
 msgid "style %s"
 msgstr "tyyli %s"
 
-#: textBuffer.py:247 textBuffer.py:311
+#: textBuffer.py:248 textBuffer.py:312
 msgid "alignment %s"
 msgstr "tasaus %s"
 
-#: textBuffer.py:253 textBuffer.py:313
+#: textBuffer.py:254 textBuffer.py:314
 msgid "font name %s"
 msgstr "fontti %s"
 
-#: textBuffer.py:259 textBuffer.py:315
+#: textBuffer.py:260 textBuffer.py:316
 msgid "font size %d"
 msgstr "fonttikoko %d"
 
-#: textBuffer.py:267
+#: textBuffer.py:268
 msgid "not bold"
 msgstr "ei lihavointia"
 
-#: textBuffer.py:274
+#: textBuffer.py:275
 msgid "not italic"
 msgstr "ei kursivointia"
 
-#: textBuffer.py:281
+#: textBuffer.py:282
 msgid "not underline"
 msgstr "ei alleviivausta"
 
-#: textBuffer.py:288
+#: textBuffer.py:289
 msgid "not superscript"
 msgstr "ei yläindeksiä"
 
-#: textBuffer.py:295
+#: textBuffer.py:296
 msgid "not subscript"
 msgstr "ei alaindeksiä"
 
-#: textBuffer.py:469 textBuffer.py:497 textBuffer.py:505
+#: textBuffer.py:470 textBuffer.py:498 textBuffer.py:506
 msgid "Moves and then reads the current line"
 msgstr "Lukee kohdalla olevan rivin"
 
-#: textBuffer.py:473
+#: textBuffer.py:474
 msgid "reads the current line"
 msgstr "lukee nykyisen rivin"
 
-#: textBuffer.py:481
+#: textBuffer.py:482
 msgid "Moves and reads the current character"
 msgstr "Lukee kohdalla olevan merkin"
 
-#: textBuffer.py:489
+#: textBuffer.py:490
 msgid "Moves and reads the current word"
 msgstr "Lukee kohdalla olevan sanan"
 
-#: textBuffer.py:513
+#: textBuffer.py:514
 msgid "Manually moves to the next paragraph and then speaks it"
 msgstr "Siirtää seuraavaan kappaleeseen ja lukee sen"
 
-#: textBuffer.py:521
+#: textBuffer.py:522
 msgid "Manually moves to the previous paragraph and then speaks it"
 msgstr "Siirtää edelliseen kappaleeseen ja lukee sen"
 
-#: textBuffer.py:533
+#: textBuffer.py:534
 msgid "no selections"
 msgstr "ei valintoja"
 
-#: textBuffer.py:552
+#: textBuffer.py:553
 msgid "Moves and reads the current selection"
 msgstr "Lukee nykyisen valinnan"
 
-#: textBuffer.py:558
+#: textBuffer.py:559
 msgid "Deletes the character and reads the new current character"
 msgstr "Poistaa merkin ja lukee uuden kohdalla olevan merkin"
 
-#: textBuffer.py:572
+#: textBuffer.py:573
 msgid "Reads the character before the current character and then deletes it"
 msgstr "Lukee kohdalla olevaa merkkiä ennen olevan merkin ja poistaa sen"
 
@@ -2485,264 +2485,268 @@
 "http://www.gnu.org/licenses/gpl.html,\n"
 "tai katso tämän ohjelmiston mukana toimitettua Copying.txt-tiedostoa."
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:87 virtualBuffers\__init__.py:91
-#: virtualBuffers\__init__.py:95 virtualBuffers\__init__.py:101
-#: virtualBuffers\__init__.py:105 virtualBuffers_old\__init__.py:190
+#: virtualBufferHandler.py:82
+msgid "virtual buffer pass through"
+msgstr "näennäispuskurin läpivienti"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:89 virtualBuffers\__init__.py:93
+#: virtualBuffers\__init__.py:97 virtualBuffers\__init__.py:103
+#: virtualBuffers\__init__.py:107 virtualBuffers_old\__init__.py:191
 msgid "out of %s"
 msgstr "%s loppuu"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:89 virtualBuffers_old\MSHTML.py:247
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:250 virtualBuffers_old\MSHTML.py:257
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:257 virtualBuffers_old\adobe.py:268
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:250 virtualBuffers_old\gecko.py:261
+#: virtualBuffers\__init__.py:91 virtualBuffers_old\MSHTML.py:251
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:254 virtualBuffers_old\MSHTML.py:261
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:260 virtualBuffers_old\adobe.py:271
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:253 virtualBuffers_old\gecko.py:264
 msgid "with %s items"
 msgstr "jossa %s osaa"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:103
+#: virtualBuffers\__init__.py:105
 msgid "in %s"
 msgstr "%s"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:176 virtualBuffers_old\__init__.py:290
+#: virtualBuffers\__init__.py:179 virtualBuffers_old\__init__.py:291
 msgid "activates the current object in the virtual buffer"
 msgstr "Aktivoi kohdalla olevan objektin näennäispuskurissa"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:195
+#: virtualBuffers\__init__.py:198
 msgid "Refreshed"
 msgstr "Päivitetty"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:200
+#: virtualBuffers\__init__.py:203
 msgid "use screen layout %s"
 msgstr "ruutuasettelu %s"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:242
+#: virtualBuffers\__init__.py:245
 msgid "no next heading"
 msgstr "ei seuraavaa otsikkoa"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:243 virtualBuffers_old\__init__.py:313
+#: virtualBuffers\__init__.py:246 virtualBuffers_old\__init__.py:314
 msgid "moves to the next heading"
 msgstr "siirtää seuraavan otsikon kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:249
+#: virtualBuffers\__init__.py:252
 msgid "no previous heading"
 msgstr "ei edellistä otsikkoa"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:250 virtualBuffers_old\__init__.py:324
+#: virtualBuffers\__init__.py:253 virtualBuffers_old\__init__.py:325
 msgid "moves to the previous heading"
 msgstr "siirtää edellisen otsikon kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:256
+#: virtualBuffers\__init__.py:259
 msgid "no next table"
 msgstr "ei seuraavaa taulukkoa"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:257 virtualBuffers_old\__init__.py:357
+#: virtualBuffers\__init__.py:260 virtualBuffers_old\__init__.py:358
 msgid "moves to the next table"
 msgstr "siirtää seuraavan taulukon kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:263
+#: virtualBuffers\__init__.py:266
 msgid "no previous table"
 msgstr "ei edellistä taulukkoa"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:264 virtualBuffers_old\__init__.py:368
+#: virtualBuffers\__init__.py:267 virtualBuffers_old\__init__.py:369
 msgid "moves to the previous table"
 msgstr "siirtää edellisen taulukon kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:270
+#: virtualBuffers\__init__.py:273
 msgid "no next link"
 msgstr "ei seuraavaa linkkiä"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:271 virtualBuffers_old\__init__.py:379
+#: virtualBuffers\__init__.py:274 virtualBuffers_old\__init__.py:380
 msgid "moves to the next link"
 msgstr "siirtää seuraavan linkin kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:277
+#: virtualBuffers\__init__.py:280
 msgid "no previous link"
 msgstr "ei edellistä linkkiä"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:278 virtualBuffers_old\__init__.py:390
+#: virtualBuffers\__init__.py:281 virtualBuffers_old\__init__.py:391
 msgid "moves to the previous link"
 msgstr "siirtää edellisen linkin kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:284
+#: virtualBuffers\__init__.py:287
 msgid "no next visited link"
 msgstr "ei seuraavaa avattua linkkiä"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:285
+#: virtualBuffers\__init__.py:288
 msgid "moves to the next visited link"
 msgstr "siirtää seuraavan avatun linkin kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:291
+#: virtualBuffers\__init__.py:294
 msgid "no previous visited link"
 msgstr "ei edellistä avattua linkkiä"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:292
+#: virtualBuffers\__init__.py:295
 msgid "moves to the previous visited link"
 msgstr "siirtää edellisen avatun linkin kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:298
+#: virtualBuffers\__init__.py:301
 msgid "no next unvisited link"
 msgstr "ei seuraavaa avaamatonta linkkiä"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:299
+#: virtualBuffers\__init__.py:302
 msgid "moves to the next unvisited link"
 msgstr "siirtää seuraavan avaamattoman linkin kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:305
+#: virtualBuffers\__init__.py:308
 msgid "no previous unvisited link"
 msgstr "ei edellistä avaamatonta linkkiä"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:306
+#: virtualBuffers\__init__.py:309
 msgid "moves to the previous unvisited link"
 msgstr "siirtää edellisen avaamattoman linkin kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:312
+#: virtualBuffers\__init__.py:315
 msgid "no next form field"
 msgstr "ei seuraavaa lomakekenttää"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:313 virtualBuffers\__init__.py:320
+#: virtualBuffers\__init__.py:316 virtualBuffers\__init__.py:323
 msgid "moves to the next form field"
 msgstr "siirtää seuraavan lomakekentän kohdalle"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:319
+#: virtualBuffers\__init__.py:322
 msgid "no previous form field"
 msgstr "ei edellistä lomakekenttää"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:355
+#: virtualBuffers\__init__.py:358
 msgid "displays a list of links"
 msgstr "näyttää linkkilistan"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:144 virtualBuffers_old\adobe.py:170
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:168
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:148 virtualBuffers_old\adobe.py:173
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:171
 msgid "loading document %s"
 msgstr "ladataan dokumenttia %s"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:152 virtualBuffers_old\adobe.py:179
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:177
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:156 virtualBuffers_old\adobe.py:182
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:180
 msgid "done"
 msgstr "valmis"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:256 virtualBuffers_old\MSHTML.py:263
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:267 virtualBuffers_old\adobe.py:280
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:260 virtualBuffers_old\gecko.py:273
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:260 virtualBuffers_old\MSHTML.py:267
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:270 virtualBuffers_old\adobe.py:283
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:263 virtualBuffers_old\gecko.py:276
 msgid "definition"
 msgstr "määritelmä"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:291
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:295
 msgid "file upload"
 msgstr "tiedoston siirto"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:325
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:329
 msgid "clickable"
 msgstr "napsautettava"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:271
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:272
 msgid "moves one page up in the virtual buffer's current document"
 msgstr ""
 "siirtää yhden sivun ylös näennäispuskurin nykyisessä dokumentissa"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:286
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:287
 msgid "moves one page down in the virtual buffer's current document"
 msgstr "siirtää yhden sivun alas näennäispuskurin nykyisessä dokumentissa"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:312 virtualBuffers_old\__init__.py:323
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:313 virtualBuffers_old\__init__.py:324
 msgid "no more headings"
 msgstr "ei enempää otsikoita"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:334 virtualBuffers_old\__init__.py:345
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:335 virtualBuffers_old\__init__.py:346
 msgid "no more paragraphs"
 msgstr "ei enempää kappaleita"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:335
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:336
 msgid "moves to the next paragraph"
 msgstr "siirtää seuraavan kappaleen kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:346
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:347
 msgid "moves to the previous paragraph"
 msgstr "siirtää edellisen kappaleen kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:356 virtualBuffers_old\__init__.py:367
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:357 virtualBuffers_old\__init__.py:368
 msgid "no more tables"
 msgstr "ei enempää taulukoita"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:378 virtualBuffers_old\__init__.py:389
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:379 virtualBuffers_old\__init__.py:390
 msgid "no more links"
 msgstr "ei enempää linkkejä"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:400 virtualBuffers_old\__init__.py:411
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:401 virtualBuffers_old\__init__.py:412
 msgid "no more lists"
 msgstr "ei enempää luetteloita"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:401
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:402
 msgid "moves to the next list"
 msgstr "siirtää seuraavan luettelon kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:412
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:413
 msgid "moves to the previous list"
 msgstr "Siirtää edellisen luettelon kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:422 virtualBuffers_old\__init__.py:433
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:423 virtualBuffers_old\__init__.py:434
 msgid "no more list items"
 msgstr "ei enempää luettelon osia"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:423
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:424
 msgid "moves to the next list item"
 msgstr "Siirtää seuraavan luettelon osan kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:434
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:435
 msgid "moves to the previous list item"
 msgstr "Siirtää edellisen luettelon osan kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:444 virtualBuffers_old\__init__.py:455
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:445 virtualBuffers_old\__init__.py:456
 msgid "no more form fields"
 msgstr "ei enempää lomakekenttiä"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:445
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:446
 msgid "Moves to the next form field"
 msgstr "Siirtää seuraavan lomakekentän kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:456
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:457
 msgid "moves to the previous form field"
 msgstr "siirtää edellisen lomakekentän kohdalle"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:469
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:470
 msgid "text: \"%s\" not found"
 msgstr "Tekstiä \"%s\" ei löydy"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:475
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:476
 msgid "find a text pattern from the current cursor's position"
 msgstr "Etsi tekstiä kohdistimen nykyisestä paikasta lähtien"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:479
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:480
 msgid "find next occurrence of text"
 msgstr "Etsi seuraava tekstin esiintymä"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:498 virtualBuffers_old\__init__.py:499
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:499 virtualBuffers_old\__init__.py:500
 msgid "h=headingQuickKey"
 msgstr "h=otsikko"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:500 virtualBuffers_old\__init__.py:501
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:501 virtualBuffers_old\__init__.py:502
 msgid "f=formFieldQuickKey"
 msgstr "f=lomakekenttä"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:502 virtualBuffers_old\__init__.py:503
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:503 virtualBuffers_old\__init__.py:504
 msgid "p=paragraphQuickKey"
 msgstr "p=kappale"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:504 virtualBuffers_old\__init__.py:505
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:505 virtualBuffers_old\__init__.py:506
 msgid "t=tableQuickKey"
 msgstr "t=taulukko"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:506 virtualBuffers_old\__init__.py:507
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:507 virtualBuffers_old\__init__.py:508
 msgid "k=linkQuickKey"
 msgstr "k=linkki"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:508 virtualBuffers_old\__init__.py:509
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:509 virtualBuffers_old\__init__.py:510
 msgid "l=listQuickKey"
 msgstr "l=luettelo"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:510 virtualBuffers_old\__init__.py:511
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:511 virtualBuffers_old\__init__.py:512
 msgid "i=listItemQuickKey"
 msgstr "i=luettelon osa"
 
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:312
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:315
 msgid "protected %s"
 msgstr "suojattu %s"